Inom spådom och tarot får man ta del av en hel annan värld, andevärlden som både förbryllar, förvirrar och ger oss tvivel. Att eller om andevärlden existerar är något som inte går att bevisa och därför kan man inte med säkerhet säga att den finns. De som dock påstår sig ha kontakt med den kan i sin tur förmedla detta till vår värld och ofta är det väldigt övertygande.

andligt träd

Att kunna förutse framtiden, att veta saker som andra inte vet och liknande är helt klart ett kännetecken för ett medium och någon som spår i tarot. Med det menas ofta också att man har kontakt med den andra världen, alltså andevärlden. Andarna kan i dessa fall ge svaren till den klärvoajanta. Det kallas ofta andevärlden för att det anses vara en värld som inte befinner sig i just vår tid och rum. Samtidigt är det en värld som ligger nära den värld vi själva lever i och det anses vara en värld som har djupa kontakter med vår värld medan vi inte har möjligheten att kontakta den. En envägskommunikation alltså, om inte man är ett medium.

Att fly in i andevärlden

Det finns de som säger att de som är andliga och sysslar mycket med att prata med andevärlden gör det för att de flyr in i den världen. Visst kan det stämma med tanke på att de som spår i tarot, spåkulor och handflator ofta är speciella som personer. Det kan vara svårt att leva i en värld där sinnet hos många är stängt och i andra stunden befinner man sig i en värld av insikt. För det är just det som symboliserar andevärlden, en upplyst och allseende värld som ser och förstår allt. Detta gör att de som kan tala med andevärlden kan se saker på ett annat sätt. Det kan vara lockande att försvinna in i den andra världen om man inte står med båda fötterna stadigt på jorden.