Fantasy är en litteraturform som tillåter flykter till världar som med största sannolikhet inte finns. Science fiction är en annan form av eskapism, som på många sätt påminner om fantasy. Det finns dock en viktig skillnad, och det är att världarna i science fiction nästan alltid är teoretiskt möjliga. Det beror på att science fiction alltid utspelar sig i framtiden.

Den som har en romanidé som kräver en annan skådeplats än den värld vi lever i idag kan välja mellan att presentera den som science fiction eller som fantasy. Det borde egentligen bara vara en fråga om tycke och smak. Men faktum är att många författare är verksamma inom båda dessa genrer, att det finns många som läser böcker inom båda genrer, och att företag som utvecklar fantasy-rollspel ofta även har science-fiction spel i sitt sortiment. Games Workshop har även anpassat sina två spel Warhammer Fantasy Battles och Warhammer 40 000 så att de närmat sig varandra, men så länge som ingen kan bevisa att det inte finns alver, orcher och tyranider i rymden så måste 40 000-varianten bedömas som mest realistisk.

Är science fiction mer seriöst?

Science fiction är om möjligt än mer mångfacetterad som genre än fantasy. Den ses också som mer seriös av många litteraturkritiker. Kanske beror detta på att science fiction inte har någon motsvarighet till Tolkien. Det är i princip omöjligt att säga vilken som är den första science fiction-berättelsen. Vissa säger att det är det sumeriska eposet Gilgamesh, som nedtecknades på 2100-talet före Kristus. Många ”seriösa” författare har också skrivit böcker som räknas till science fiction-litteraturen. Dit hör Karin Boyes Kallocain, George Orwells 1984, Aldous Huxleys Du sköna nya värld och flera romaner av Margret Atwood. Alla dessa kan räknas som framtidsdystopier, vilket är ett vanligt tema inom science fiction-litteratur. Ett av de mest särpräglade verken är Harry Martinssons Aniara, ett diktverk om ett rymdskepp på väg från jorden till Mars, som kommer ur kurs och hamnar utanför galaxen. Aniara anses ha bidragit till att Martinsson tilldelades Nobelpriset i litteratur 1974.