Låga grundvattennivåer och akut vattenbrist. Dessa tillbud kommer knappast som någon nyhet för den som har hängt med de senaste åren. I takt med att klimatet blir varmare ser vi att grundvattennivåerna sjunker och våra vattendepåer minskar. Att förse sitt hem med vattenfilter kan vara en god idé för den som vill förbereda sig inför en vattenkris.

Att fylla poolen eller kämpa för att hålla gräsmattan grön genom att vattna den konstant – vi har sett många munhugg senaste somrarna från folk som upprörs över grannarnas slöseri med vatten. Allt fler fyller förrådet med vattenfilter och förbereder sig på en vattenbrist som kommer leda till stora problem i hushållen. Kanske minns några att dricksvattnet i princip tog slut på Öland för några år sedan, något som alltså kan bli verklighet i stora delar av landet om vi inte snabbt kommer fram till en strategi för att lösa problemet. Informationskampanjer är här en oumbärlig resurs.

Vattenfilter kan vara en räddning

Kanske började oron på allvar att rota sig i den svenska folksjälen sommaren 2018. Bevattningsförbud och utjämnande av vattenförbrukningen blev något som det talades om över hela landet – vi som trodde att Sverige aldrig skulle drabbas av vattenbrist. Men det har visat sig att det inte är science fiction. Grundvattennivåerna har varit oroväckande låga och myndigheterna står handfallna inför det faktum att vi i framtiden kommer ha svårt att få tillgång till rent vatten.

Det finns idag mycket som tyder på att havsnivåerna kommer öka de kommande åren. Isar som smälter på Nordpolen kommer göra att nivåerna kan komma att stiga med många meter. Kanske låter vattenbrist i det sammanhanget märkligt – men det är inte havsvatten vi använder som dricksvatten, utan filtrerat grundvatten. Genom att vara noga med sin vattenförbrukning och rusta sig med vattenfilter hemma är det många som menar att man är bättre förberedd på en eventuell vattenkris som många förutspår är på ingång.